Högskoleprovskursen Registrera dig Logga in

Användaravtal

1. Allmänt

1.1

Detta användaravtal (“Avtalet”) reglerar förhållandet mellan kunden (“Kund”) och PAxel i Malmö Aktiebolag ("PAxel i Malmö AB", "Högskoleprovskursen"),med organisationsnummer 556683-4668 och gäller för tjänster som medlemskap på en webbplats tillhörande PAxel i Malmö Aktiebolag.

1.2

I och med registrering på en webbplats som tillhör PAxel i Malmö AB accepterar Kund detta Avtal.

1.3

PAxel i Malmö AB äger rätt att neka Kund att beställa tjänst om en bedömning görs att Kund kan komma att missbruka tjänsten.

1.4

PAxel i Malmö AB lämnar 14-dagars ångerrätt på alla köp enligt gällande lag, men detta förutsätter att användandet av tjänsten ej har påbörjats och att sida som kräver ett medlemskap har besökts.

2. Beställningsförfarande

2.1

Alla tjänster beställs på Webbplatsen. Bekräftelse på beställning skickas till registrerad e-postadress. Kund ansvarar för att beställning och betalning är korrekt utförda. Tjänsten aktiveras först när betalning är registrerad.

2.2

Utbudet av Tjänster på Webbplatsen är enbart tjänster, och inte produkter. Genom att lägga en order på Webbplatsen samtycker beställaren till att PAxel i Malmö AB påbörjar behandling av beställning under den ångerfrist som gäller för konsumenter enligt lag (2005:59) om konsumentskydd vid distansavtal och hemförsäljningsavtal. Kunden samtycker till att PAxel i Malmö AB påbörjar behandlingen av Kundens beställning under pågående ångerfrist innebär att ångerrätt enligt i detta stycke angiven lag inte föreligger.

3. Avtalsperiod och uppsägning

3.1

Beställningar som genomförs på webbplatsen gäller tillsvidare. Avtalsperioder varierar beroende på beställd tjänst, och framgår på webbplatsen. Tjänsten förlängs per automatik med en ny avtalsperiod om den ej sägs upp. Tjänst som beställts via offert gäller enligt orderbekräftelse. Avtalet gäller så länge tjänsten finns hos PAxel i Malmö AB.

3.2

Uppsägning görs via hemsidan. Bekräftelse att uppsägning erhållits skickas till registrerad e–postadress.

3.3

Om betalning uteblivit vid ny påbörjad avtalsperiod, så kommer tjänsten automatiskt att sägas upp.

3.4

Om uppsägning sker under en pågående avtalsperiod sker ingen återbetalning för kvarstående tid, utan medlemskapet kvarstår för den tiden som är betald.

3.5

Om Kund bryter mot Avtalet så har PAxel i Malmö Aktiebolag rätt att säga upp medlemskapet per automatik.

3.6

Betalningsskyldighet föreligger för beställd tjänst. Detta gäller även om beställd tjänst ej nyttjats. Detta gäller ej under period för ev. Testkonto.

4. Otillåten användning och missbruk

4.1

Alla försök till att underminera eller orsaka skada på PAxel i Malmö AB´s servrar eller kunder är strängt förbjudet. T.ex. försök till intrång i, spaning på eller störning av system och nätverk kan resultera i skadeståndsskyldighet.

4.2

Ett användarkonto är personligt och det är inte tillåtet att på något sätt förmedla det till en annan person.

5. Tillgänglighet, uppdateringar och felsökning.

5.1

PAxel i Malmö AB strävar att vara helt felfria, dock måste en del uppdateringar och systemarbeten genomföras. Dem kan ske under vilken tidpunkt som helst.

6. Avgifter och Betalningsvillkor

6.1

Betalning av tjänst sker i förskott för hela avtalsperioden. Vid betalning via stripe så sker det en automatisk förnyelse av medlemskapet såvida det inte har blivit uppsagt av Kund. Tjänsten aktiveras initialt vid fullgjord betalning. Moms med 25% är inkluderat i våra priser.

6.2

I de fall avgifter för PAxel i Malmö AB tjänster höjs, meddelas kunden om detta på PAxel i Malmö AB webbplats, minst 30 dagar innan prishöjningen träder i kraft. Avgiftssänkning behöver däremot inte annonseras i förväg. I de fall kunden inte godkänner prishöjningen har kunden rätt att säga upp sitt medlemskap senast 30 dagar efter att prishöjningen trätt i kraft. Eventuella kampanjpriser påverkar inte de avtal som redan är tecknade.

6.3

Outnyttjade abonnemang måste också betalas. Periodpriserna är de samma oavsett hur mycket av ett abonnemang kunden använder, eller hur ofta det används.

6.4

PAxel i Malmö AB kan inte garantera ett förbättrat högskoleprovsresultat. Om kunden inte förbättrar sitt högskoleprovsresultat så kan kunden inte kräva pengarna tillbaka av PAxel i Malmö AB.

7. Kontaktuppgifter

7.1

Kund ansvarar för att hålla uppgifter om Kunds adress, telefon, fax och e-postadress samt kontaktperson aktuella i PAxel i Malmö AB kundregister. Ändringar uppdateras via "inställningar" på webbplatsen.

8. Tvist

8.1

Tvist angående tolkning eller tillämpning av detta avtal och därmed sammanhängande rättsfrågor ska avgöras av svensk domstol, i första hand Malmös tingsrätt, med tillämpning av svensk rätt.

9. Ändring av villkor

9.1

Dessa allmänna villkor gäller tills vidare. Ändring i dessa villkor meddelas endast på PAxel i Malmö AB webbplats och gäller då ny avtalsperiod påbörjas.

AnvändaravtalSekretesspolicy
© ${ new Date().getFullYear() } — Högskoleprovskursen